2018 Incentive Trip

Standing Name Points
1 Adam One Family Enterprise 250
2 Wong, Siong Bing 156
3 Lee, Soa Suan 139
4 Ang, Choon Yee 137
5 Teoh, Li Feng 132
6 Teh, Keok Hui 123
7 Lee, Hui Ling 123
8 Chong, Lee Kun 105
9 Lee, Chia Nee 102
10 Goh, Soo Boey 96
11 Yaw, Wane Teng 92
12 Chan, Yoke Gen 87
13 Sock Ling, Forest Chew 84
14 Ong, Yoke Hun 81
15 Tan, Kui Chin 80
16 Wong, Bee Kim 80
17 Green Nature 80
18 Tan, Jen Lee 79
19 Chin, Cheng Yean 76
20 Catherine Lau, Heng Piing 74
21 Kee, Soo Li 67
22 Tan, Cha Boo @ Tan Lee Kheng 66
23 Huang, Mei Ting 64
24 Tey, Chiou Mey 63
25 Lim, Bee Hoon 63
26 Hui, Hoe Sing 62
27 Chong, Nyok Fong 60
28 Yew, Kiw King 60
29 Mok, Sou Mei 57
30 Chan, Lai Seong 57
31 Ting, Sha Ing 57
32 Lim, Bee Yong 56
33 See Ling, Ting 56
34 Ming Ming, Tan 56
35 Chen, Mee Ching 55
36 Tee, Lay Choo 54
37 Teh, Shie Hua 53
38 Tang, Rosy 51
39 Leonora, Leonora 51
40 Abd Rahim, Aminhayat 51
41 Koay, Bee Hoon 50
42 Lau, Su Su Susie 49
43 Yeap, Gim Hong 49
44 Leong, Chu Ping 48
45 Wong, Teng Siong 48
46 Jaszmyn, Mei-Wunn, Leong 48
47 Seow, Mei Wah 46
48 Heng Siow Ling 46
49 Zainal, Eda Ashikin 46
50 Lam, Bee Mau 44
51 Teoh, Chun Yok 44
52 Chung, Chew Han 44
53 Tong, Peck Lan 43
54 Yeo Tee Sang, Patricia 43
55 Chin Chin, Yeo 42
56 Teoh, Qi Yi 42
57 Rachel Chan, Ai Lian 42
58 Tan, Mei Sze 42
59 Chuah, Yew Hong 42
60 Ooi, Sing Siew 41
61 Yap, Siew Lin 41
62 Tan, Shu Keng 40
63 Lim, Siew Kian 40
64 Khaw, Kah Hong 40
65 Jia Ling, Kong 40
66 Lee M F, Cassandra 40
67 Hee, Lee Yong 40
68 Fong, Hon Kit 39
69 Loh, Yew Bong 39
70 Khor, Sook Fern 39
71 Ong, Siew Lan 39
72 Ng, Kim Chioo 39
73 Ng, Phek Lan 39
74 nesakumar C/o Nara, alvin jopseph 39
75 Tang, Hong Seng 38
76 Ooi, Pei Chin 38
77 Ling, Sharon Chiew Lik 38
78 Berahim @ Jusoh, Nor Hafizah 38
79 Lim, Miau Yee 38
80 Ling, Kok Siew 38
81 Chuah, Siok Koon 38
82 Lau, Hong Eng 37
83 Kwai Lin, Lee 37
84 Yeoh, Shun Zi 36
85 Chuah, Ah Teen 36
86 Goay, Serine 36
87 Siaw, Yak Hua 36
88 Siaw, Tze Lum 36
89 Jia Wei, Kong 36
90 Di Yang, Lim 36
91 Kusaidi, Surayawati 35
92 Lee, Kit Yeng 35
93 Cheong, Chee Leong 34
94 Mow, Chooi Foong 34
95 Teh, Cha Boh 34
96 Chen, Hooy Lee 34
97 Jun Li, Cheong 33
98 Mei Ling, Linda Law 33
99 Lim, Hooi Khoon 33
100 Wong, Siok Kin 33
101 Ooi, Seow Huey 33
102 Tan, Kok Kuen 33
103 Liew, Choi Har 32
104 Pan, Yoon Pow 32
105 Lim, Li Shih 32
106 Yong, Chiew Hoon 32
107 Low, Chai Eng 32
108 Chang, Fui Fui 32
109 Gan, Choy Fong 32
110 Ang, Tan Sim 32
111 Chua, Mooi Kim 32
112 Tan, Yee Chun 31
113 Ngo, Chin Choo 31
114 Pung, Hoi Hong 31
115 Lim, Syn Eng 31
116 Chai, Kee Mian 31
117 Choo, Chong Choon 31
118 Shan, Loon Kiew 31
119 Siew Fong, Teh 31
120 Ting, Ai Ping 31
121 Lew, Fat Moo Hartson 31
122 Binti Omar, Suhara 30
123 Lim Lew Cheen, Kelly 30
124 Lee, Ching Hoay 30
125 Chin, Chooi May 30
126 Lee, Zi Thung 30

FINAL ANNOUNCEMENT

*2018 Incentive Trip T&C #6 has been amended as “Enrollee’s subsequent LRP order are not necessary to be consecutive.”
Example 1: If month 2 didn’t place LRP, and month 3 & 4 place LRP 100PV, enroller earn 5 points.
Example 2: If month 3 didn’t place LRP, and month 2 & 4 place LRP 100PV, enroller earn 5 points.